С. Сенокос и с. Ощава

С. Сенокос и с. Ощава

Рибарник „Ощавска река“ е разположен в землищата на селата Сенокос и Ощава. Село Сенокос се намира в Северен Пирин и е най-близко разположеното до Националния парк от всички села на община Симитли. Селото е удобен изходен пункт за изкачването на връх Пирин –...